THẦY CÔ THCS TÂN LÂN ƠI

ĐỂ TRANG WEB ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG CÓ CHIỀU SÂU CẢ VỀ SỐ LƯỢNG CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG. VỚI TINH THẦN "NHIỀU TAY VỖ NÊN KÊU" BAN QUẢN TRỊ RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ QUÝ THẦY CÔ TRƯỜNG THCS TÂN LÂN, HÃY CÙNG HỢP TÁC VIẾT BÀI - ĐƯA BÀI LÊN NHÉ!

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nhâm Giang Hậu)
 • (AK)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CUUNON_CHUC_TET.swf Giang_sinh1.swf Happy_new_year1.swf Sinh_nhat_ak1.swf Nhung_canh_chim_tro_ve.swf TonSuTrongDao1.swf Vi_deo_nghe_duc_dong_Ngu_Xa2.flv Giai_thuong_cua_Co.swf BICH_THUAN.swf Clock_CHAOMUNG_2011_3.swf Saonhonhung1.swf MUNG_RA_MAT_BLOG_TRUONG1.swf Digital_composite_spring_1019.jpg Digital_composite_spring_1003.jpg Digital_composite_spring_1018.jpg Bang_mau.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tân Lân - Cần Đước - Long An

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm tra 45 HKI Lớp 6 (L1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Kim Hạnh
  Ngày gửi: 20h:03' 24-02-2013
  Dung lượng: 7.3 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Name : Subject : English
  Class: Time : 45’
  Date:

  Marks Remarks.
  I. Choose A, B or C for each blank:(2 ms):
  1. My name .............Hue.
  A. am B. Is C. are
  2. What are these?
  A. It’s an armchair. B. They are an armchair. C. They are armchairs.
  3. There ........five windows in the classroom.
  A. am B. Is C. Are
  4. “...........................” - “ I’m fine, thanks.”
  A. Hi, I’m Ba B. Hi. How are you? C. How you are?
  6. This is my father.........name is Ha.
  A. He’s B. His C. Her
  6. This is …...eraser
  A. a B. an C. the
  7. What are …………? – They are pens
  A. this B. that C. These
  8. Where is your house? – It’s …………….. Dien Bien street.
  A. in B. on C. up
  II. Supply the correct form of the verbs “ be”: ( 2ms )
  There ………………… one board in my classroom.
  Those …………… amrchairs.
  ………………….. he eleven?
  They ………………….. stools.
  III. Make sentences with the words or phrases provided: (1m)
  The / mother / in / my / house / are / father / and.
  Are / there / people / in / four / my / family.
  brother / her / is / old / eleven / years.
  That / is / eraser / your?
  IV. Make sentences using cues given:(2 ms):
  0. this / lamp: What is this? It is a lamp
  those / desks: What are those? They are desks.
  1. this / table: .....................................................................................................................
  2. that / telephone: ............................................................................................................
  3. these / chairs: .................................................................................................................
  4. those / houses : ..............................................................................................................
  V. Match the questions in column A with the answers in column B: ( 1m)

  A
  B
  Key
  
  Where does your teacher live ?
  What does she do?
  What is this?
  How many doors are there?
  It’s an armchair.
  She’s a nurse.
  On Le Loi street.
  There is one

  1 –……..
  2 –………
  3 –……..
  4 -……..

  
    VI. Write about yourself with given words:(1 m)
  Hi. My name is ........................I’m a .........................I’m ........................years old. I live.........................
  VII. Listen. Then choose the best answers: 1 m
  How many people are there in her family?
  Two b. one c.four d. three
  How old is her father?
  Fifty b.thirty c. forty – two d. forty
  What does her mother do?
  A nurse b. a doctor c. an engineer d. a teacher
  Where are they now?
  In a country b. in the classroom c. in the living room d. at school

  Key:
  I. Choose A, B or C for each blank:(2 ms):
  1 B. Is
  2. C. They are armchairs.
  3. C. Are
  4. C. How you are?
  5. B. His
  6. B. an
  7. C. These
  8. B. On
  II. Supply the correct form of the verbs “ be”: ( 2ms )
  is
  are
  is
  are
  III. Make sentences with the words or phrases provided: (1m)
  My mother and father are in the house.
  There are four people in my family.
  Her brother is eleven years old.
  Is that your eraser ?
  IV. Make sentences using cues given:(2 ms):
  1. What is this ? - It’s a table.
  2. What is that ? - It’s a telephone .
  3. What are these? - They are chairs.
  4. What are those? - They’re houses .
  VI. Match the questions in column A with the answers in column B: ( 1m)
  1 – c 2 – b
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓